Zwroty i reklama

Zwrot towaru
Zgodnie z obowiązującym prawem, jako konsument masz 14 dni na zwrot towaru. Dla Twojego komfortu w naszym sklepie masz na do 30 dni. Dzięki temu możesz także skorzystać z informacji o produkcie i informacji o produkcie, adresu e-mail i adresu do korespondencji, numeru telefonu i numeru rachunku bankowego w obszarze środków i wyślij go nasz adres wraz ze zwracanym produktami/produktami. Doświadczenie lub zwrocie może być również drogą elektroniczną na adres tatry.reklama@gmail.com.

KAMIL KRÓL INTELIGENTNY DOM

WOLBROM 32-340

ul. ORZECHOWA 38
TEL: +48 797 164 094
Tempo oświadczeniam w dwóch produktach/produktach dołącz także inne informacje o akcesoriach nim/nimi.

Składanie reklamacji

W celu rozwiązania reklamy, należy postępować zgodnie z krokami:

1. Proszę o przesłanie adresu e-mail na podany adres, w celu przesłania wiadomości. Jeśli oto poprosimy o odsłuchanie, jak podano poniżej.

2.Przygotuj formularz /reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument zawiera następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyny reklamowania, dane dotyczące posiadania oraz występowanie wady.

3. Odesłanie produktu
Dostarczenie reklamy prosimy lub odesłanie produktu wraz ze stosowaniem jego akcesoriów w opakowaniu.

4. Wysyłka
Produkt reklamowy należy przesłać na adres:

KAMIL KRÓL INTELIGENTNY DOM

WOLBROM 32-340

ul. ORZECHOWA 38

TEL: +48 797 164 094


Ustosunkujemy się do ogłoszenia nigdy wcześniej, nigdy później niż w ciągu 14 dni.