Regulamin

Regulamin

 1. Sklep internetowy HIGHTATRAS, dostępny pod adresem internetowym www.hightatras.pl oraz 707da1-2.myshopify.com prowadzony jest przez firmę KAMIL KRÓL INTELLIGENT HOME, NIP 6372146341, REGON 382224798
 2. Regulamin udostępniany jest oddzielnie dla konsumentów, jak i do Przedsiębiorców dostępnych ze Sklepu, i zasady stosowania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawiera Umów Sprzedaży z Klientem na odległość zasad zasrednic twem Sklepu.
 3. Konsument – ​​osoba fizyczna obejmująca sprzedaż w ramach sklepu, której przedmiot nie jest bezpośrednio z jej działalnością dostępną lub dostępną
 4. Sprzedawca – osoba fizyczna działająca pod firmą KAMIL KRÓL INTELLIGENT HOME
 5. Klient – ​​każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem sklepu internetowego.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  nie jest dostępna, której prawa dostępu są dostępne, a my jesteśmy dostępni dla użytkownika, który korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.hightatras.pl oraz 707da1-2.myshopify.com
 8. Umowa o dostępie na odległość – umowa o dostępie do klienta w ramach dostępnego systemu, zawiera umowy na odległość (w ramach Sklepu), bez dostępu do dostępnej lokalizacji, z wyłącznym dostępem do jednego lub
  większa liczba użytkowników porozumiewania się na odległość do chwili obecnej.
 9. Regulamin – regulacja regulaminu Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klientta składane za pomocąformularza
  Zamówienia i adresowane bezpośrednio do umowy sprzedaży produktów
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone, są dane podane przez
  Klient oraz informacje złożone przez niego Zamówienia w Sklepie.
 12. Formz rejestracji – formularz dostępny w sklepie, preparat farmaceutyczny
  Kontakt
 13. Formularz zamówień – interaktywny formularz dostępny w Sklepie wykonawczym
  złożenie zamówień, po otrzymaniu produktów do koszyka oraz
  Warunki umowy sprzedaży, w tym sposobie dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania sklepu, który jest symbolem charakterystycznym przez
  Klient Produkty do zakupu, akże istnieje możliwość korzystania z danych
  Zamówienia, w ilości produktów.
 15. Produkt – dostępny w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca częścią umowy
  Sprzedaż między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawiera albo umowę między
  Klient ma dostęp do Internetu. Przez Umowę
  Sprzedaż rozumie się także – zastosowanie do cech produktów – korzystanie z doświadczenia
  usługi i zwolnienia lub dzielo.
 17. Adres Sprzedawcy: KAMIL KRÓL INTELIGENTNY DOM, WOLBROM 32-340, ul ORZECHOWA 38
 18. Adres e-mail Sprzedawcy: tatry.reklama@gmail.com 
 19. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 77 1050 1445 1000 0090 8223 4080
 20. Klient powinien zostać poinformowany o adresie i numerze
  zwolnienie w dotach.
 21. W celu realizacji transportu zbieramy i przetwarzamy Dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, aw przypadku zakupów na firmę także numer NIP orazwę firmy. Dane są niezbędne do realizacji zamówienia oraz do kontaktu z klientem.
  Adres można uzyskać od InPost, DPD, UPS od firmy międzynarodowej, która ma najwyższy priorytet. Odbywać się przez platformę API kontrolowaną przez te firmę.
  transmitowane i mogą być dane osobowe w celu realizacji zamówienia, zgodnie z aktualnym statusem lub ochroną danych osobowych i RODO.
  Administratorem danych osobowych klientów, w pełnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób prawnych w związku z korzystaniem z danych osobowych iw sprawie swobodnego dostępu takich danych oraz korzystania z danych 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 20 16 p. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), nazywam dalej RODO, oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o chronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), firma KAMIL KRÓL INTELLIGENT HOME z siedzibą w Krakowie 31-216 przy ul: tatry.reklama@gmail.com , numer telefonu: +48 797 164 094 , pomiędzy dalszym administratorem a istniejącym jednocześnie sprzedawcą.
 22. Z klientem można się kontaktować telefonicznie w godzinach 8:00 - 15:00.
 23. Wymagania techniczne
  Wykonaj skróty do Sklepu, w tym przeglądania assortymentu Sklepu oraz narzędzia do czyszczenia produktów, niezbędne są:
  A. Urządzenie podstawowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu
  IE, Chrome, Mozilla, Opera,
  B. aktiwne konto elektroniczne (e-mail),
  C. włączona obsługa plików cookies,
 24. Zasilacz w najszerszym dostępnym przez prawo zakresu nieodpowiedzialności za przerwanie w tym przerwaniu w zasilaniu elektrycznym, niedostępnym dla osób obsługujących lub
  niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą dotyczącą klienta.
 25. Przeglądanie asortymentu Sklepu nigdy nie wymaga przygotowania Konta. Składanie przez Klienta na Produkty leżące w assortymencie Sklepu możliwe jest albo po zależności Konta albo przez
  Podanie danych osobowych i adresowych umożliwia wykonanie zamówień bez realizacji Konta.
 26. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych polskich i są cenami brutto
  (stosują podatek VAT)
 27. Klient powinien zostać poinformowany o produkcie lub jego dostępności (w zakresie transportu, dostawy i wykorzystania towaru), a Klient powinien zostać poinformowany o produkcie w systemie transportu ówienia, w tym także w chwili natychmiastowej Istnieją dwa różne rzeczy do powiedzenia.
 28. W umowie zawartej prenumeratę lub doświadczenie usług na czas
  nieoznaczona końcowa (ostateczna) cena jest łączna cena obejmująca wszystkie
  płatności za okres rozliczeniowy.
 29. Gdy charakter postanowienia nigdy nie pozwala, rozsądnie rozsądzając, na wcześniejsze obliczenie ostatecznej wysokości (ostatecznej) ceny, informacji lub sposobu, jaka cena będzie obliczona, a także lub opłatach za transport,
  produkty, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w sklepie w opisie produktów.
 30. Aby uwzględnić konto w Sklepie, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest
  podanie danych: imię, nazwisko, e-mail, adres.
 31. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
 32. Logowanie na konto odbywa się poprzez podanie loginu i haseł ustanowionych w
  Formularz do rejestracji.
 33. Klient ma możliwość natychmiastowej, bez konieczności dostarczenia i dostarczenia z tego
  Możliwość dodatkowego usunięcia konta poprzez zastosowanie odpowiedniego rozwiązania
  Sprzedaż, w której znajduje się łącze internetowe lub pisemnie
 34. W celu wykonania zamówienia należy:
  A. Możliwość skorzystania z Sklepu (opcjonalnie) ;
  B. Wybierz produkt dostarczany przez zamówienia, a następnie kliknij przycisk „Do
  koszyka” (lub równoznaczny);
  C. może nastąpić lub nastąpić z możliwością zastosowania bez rejestracji;
  D. brak możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji – należy wypełnić formularz
  Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy zamówień oraz adres, który
  nastąpiła dostawa produktu, wybierz rodzaj przesyłki (sposób dostawy
  Produktu), wprowadzone dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  mi. Przycisk „Zamawiam i płacę”/kliknij przycisk „Zamawiam i płacę” oraz
  potwierdź zamówienie, zastosuj w link przesłany w wiadomościach e-mail,
  F.
  opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
 35. Klient musi być w stanie zastosować odpowiednią metodę, aby zrobić to samo
  Produkt i metoda opierają się na strukturze „Wysyłki”.
 36. Klient musi skorzystać z następującej metody:
  A. Google Pay
  B. Płatność za pobraniem
  C. Ratuj w Internecie
  D. Płatności elektroniczne (Przelew natychmiastowy, BLIK)
  mi. Płatność kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro).
 37. Podmiotem obsługującym obsługę płatności online elektroniki farmaceutycznej jest Blue Media SA
 38. W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedającą dokonaną zwrot na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 39. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajduje się za stronami sklepów.
 40. Zawarcie umowy sprzedaży między klientami a sprzedażą internetową po
  Wcześniejsze złożenie zamówienia przez Klienta za pomocą Formza zamówień w
  Sklep internetowy.
 41. Po złożeniu zamówienia, potwierdzenie odbioru zostało przyjęte, a następnie zostało odebrane przez odbiorcę. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego otrzymania poprzez otrzymanie odpowiedzi
  Sprzedawcę odpowiedniego komunikatu e-mail nadawczego w trakcie wysyłania adresu elektronicznego klienta, który zawiera najmniejsze urządzenie sprzedające o zamówieniach io jego doręczeniu oraz potwierd zenie, które zostało wydane na podstawie decyzji sprzedaży. Po otrzymaniu wiadomości e-mail od Klienta otrzymasz zgodę na sprzedaż między klientem a sprzedażą.
 42. W przypadku wyboru przez klienta:
  a.płatności elektroniczne albo płatności płatnicze, klient
  obowiązany jest dokonanie płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
  Rozwiązanie umowy sprzedaży – w razie anulowania zamówienia.
  B. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, klient obowiązany jest do wykonania
  płatność przy odbiorze przesyłki.
  C. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, klient obowiązany jest dostępny
  płatność przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od otrzymania informacji o
  możliwość wysyłki do odbioru.
 43. Jeśli klient otrzyma inny sposób dostawy niż osobisty, produkt zostanie
  wysyłane przez sprzedaż w momencie dostępu do jego opisu, w sposobie dostępnym przez klienta podczas zakupów.
 44. A. W przypadku zamówień Produktów lub różnych terminów dostawy, terminem
  Dostawa jest najdłuższy, gdy wyznaczasz termin.
  B. W przypadku zamówień produktów lub różnych terminów dostawy, klient ma
  ponad 100 000 produktów
  Produkty po skompletowaniu całości zamówień.
 45. Poniższe warunki mają zastosowanie do produktu Klienta i są dostępne w następujących terminach:
  A. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówień jest od momentu uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego sprzedaży.
  B. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
  ustalenia umowy sprzedaży,
 46. W przypadku wyboru przez klienta odbioru osobistego produktu, produkt będzie gotowy
  do odbioru przez Klienta w dowolnym momencie w opisie produktu. O zalecane produkty do
  Klient może uzyskać dodatkowy dostęp przez sprzedaż poprzez wtórne
  Stosownej wiadomości e-mail na adres pocztowy w trakcie wysyłki
  klient elektroniczny.
 47. W przypadku zamówienia Produktów lub różnych terminów do odbioru,
  Termin tego spotkania jest zawsze taki sam.
  Wersja dla dostawców dostarczających zamówienia w całości
  wykonanie wszystkich części zamówień
 48. W przypadku zamówień Produktów o różnych terminach odbioru, klient
  możliwość odbioru produktów częściami (stosownie do ich odbioru do odbioru) lub
  też odbiór wszystkich produktów po skompletowaniu całych zamówień.
 49. Początek zakrętu końcowego Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
  Następujący sposób:
  A. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczna lub karta płatnicza – od konta rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  B. W przypadku wyboru przez klienta sposobu gotówki przy odbiorze osobistym – od
  dnia obowiązywania umowy sprzedaży.
 50. Dostawa produktów odbywających się na terenie Polski, Unii Europejskiej lub Wielkiej Brytanii.
 51. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktów (w tym opłaty za transport, dostawy i usługi pocztowe) są wskazywane przez klienta na stronach internetowych sklepu internetowego w przypadku „Koszty dostawy” oraz w trakcie dostawy zamówień, w tym także w chwili dostawy przez klienta
  Można powiedzieć dwie różne rzeczy.
 52. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny. Istnieje możliwość wcześniejszego uzgodnienia terminu przez e-mail lub telefonicznie.
 53. Konsument musi mieć termin 30 dni lub dłuższy w przyszłości
  Pozostało.
 54. Bieg terminowy w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczania produktów
  Konsumentom nie wolno nic kupować.
 55. W uzasadnieniu, które zawiera wiele produktów, które są dostarczane
  osobno, partiami lub w częściach, spotkanie kontrolne w ust. 1 biegnie od dostawy
  ostatnie rzeczy, część lub część.
 56. W przypadku, który polega na regularnym dostarczaniu produktów przez
  czas oznaczony (prenumerata), powołanie lekarza w ust. 1 zakręt lub przedmiot z
  przepis pierwszej z rzeczy.
 57. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy pisemne o
  odstąpienia od umowy. Zachowanie terminu odstąpienia od umowy wystarczającej
  zabezpieczone przez Consumerenta przed tym terminem.
 58. Doświadczenie może być rozwiązaniem za pomocą kuriera, badź leku
  kontrolowane poprzez adres e-mail Sprzedawcy lub
  przez umieszczenie na stronie internetowej sprzedaży.
 59. W przypadku przesłania przez Consumer Drug Drug Electronics,
  Sprzedawca dostępu przez konsumenta towi na użytkownika przez konsumenta
  adres e-mail potwierdzenia otrzymania lub odstąpienia od umowy.
 60. Skutki odstąpienia od umowy:
  A. Wrzypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość Umowę uwzględnić za
  niezawarta.
  B. Wniosek o odstąpienie od umowy sprzedawcy konsumenckiego
  nastąpi, nigdy później niż w terminie 14 dni od otrzymania
  Konsumenci lub konsumenci z regionu Umowy, którzy zrobią to samo przed dokonaniem płatności, w
  tym koszty dostarczenia rzeczy, z dodatkowymi kosztami z
  Urządzenie przez Consumerenta sposób dostarczania inny niż najtańszy zwykle
  sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę.
  C. Zwrot płatności dokonany przez administratora przy użyciu takich samych metod płatności,
  które są przez konsumenta wykorzystywane w dystrybucji, chyba że konsument
  możliwe rozwiązanie na inne rozwiązanie, które nigdy nie będzie powiązane z nim z
  kosztami kosztownymi.
  D. Rozwiązanie może wystąpić, gdy płatność zostanie otrzymana
  Produkt z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu odesłania, w
  Tego właśnie chcesz, więc nie musisz się o to martwić.
  mi. Konsument może odesłać produkt na adres Sprzedawcy w oryginalnym
  Regulamin rejestracji, nie później niż 14 dni od dnia, w którym znajdują się informacje
  Sprzedawcę lub odstąpienia od Umowy. Spotkanie pozostanie zachowany, jeśli konsument
  odeśle produkt przed terminem 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu, a także koszty zwrotu
  Produkt, jeśli ze względu na swój charakter produkt nigdy nie będzie mógł być w zwykłym
  z powodu odesłania.
  G. Konsumenci zainteresowani są także produkcją takich produktów jak:
  użycie z nim w inny sposób niż konieczne do wykonania charakteru,
  cecha i funkcjonowanie produktu.
 61. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nigdy nie może zostać odesłany w
  Jeśli spróbujesz to zrobić, możesz się o tym poinformować, a także możesz skorzystać z tych dwóch produktów
  uruchomił w opisie produktów w sklepie.
 62. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nigdy nie przysługuje konsumentowi w
  Odstąpienie od umowy:
  A. z możliwością dostępu jest rzecz nieprefabrykowana, elektryczna
  według uznania konsumenta z funkcją zaspokojenia jego
  zindywidualizowanych potrzeb,
  B. którego dostęp jest dostarczany w zapieczętowanym
  możliwe, że po otwarciu opakowania nie można uwzględnić ze względu na
  zabezpieczenie zdrowia lub ze higienicznych, opakowanie otwarte
  po dostarczeniu,
  C. w które dostęp jest dostępny do szybkiego mu zepsuciu lub krótkiego spotkania przydatności do użycia,
  D. o świadczeniu usług, jeśli dostarczono w pełni usługę za wyraźną usługę Konsument, który został udostępniony przez udostępnienie, że po spełnieniu warunku przez przed awcę utraciło prawo odstąpienia od umowy,
  mi. W przypadku opłaty zależnej od wahania na rynku adaptera, nad którym sprzedawca nigdy nie sprawuje kontroli, i które mogą być pobrane przed terminem do odstąpienia od umowy,
  F.
  G. z których są dostępne produkty alkoholowe, których cena została otrzymana przy zawarciu umowy sprzedaży, a której wydanie może nastąpić po 30 dniach i których wartość zależy od wahania na rynku, nad którym sprzedawca nigdy nie ma kontroli,
  H. w których dostępne są programy dźwiękowe lub wizalne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym urządzeniu, oprogramowanie dostępne po udostępnieniu,
  I. o dostarczanie dzienników, okresów lub czasopism, z urlopu o
  przedliczyć,
  J. o zawartości multimedialnej, która nigdy nie jest dostępna na nośniku materialnym, nie zapewnia możliwości rozpoczęło za za wyraźną usług konsumenckich przed zakończeniem odstąpienia od umowy i po powiadomieniu o przejściu przez sprzedażwcę lub utracie prawa odstąpienia od umowy,
 63. Wszystkie produkty są teraz nowymi produktami.
 64. Administrator jest obowiązany do przechowywania klienta przez wadę.
  Wersja dla członków, którzy ponoszą odpowiedzialność za wady produktu
 65. W przypadku wprowadzenia dodatkowego towaru u sprzedaży towaru klient ma prawo
  Reklamuj się w bazach lub przepisach dotyczących rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeśli
  Klient jest bardzo ostrożny, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 66. Należy złożyć wniosek na podstawie podanego w pakiecie
  Regulaminie adres Sprzedaży.
 67. Zalecane jest, aby w reklamacji zawrzeć m.in. dwa opis wystąpienia, okolicznościowe (w tym
  data) jej zastosowanie, dane klienta dostarczonego z reklamacją, oraz urządzenie klienta w
  pomiędzy dwiema różnymi rzeczami.
 68. Administrator ustosuje się do działania reklamacyjnego nigdy wcześniej, nigdy później
  niż w ciągu 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, zajmij się, że należy
  Rozwiązanie alternatywne
 69. Sprzedawca ustosunkuje się do urządzenia mobilnego, a jeśli jest niedostępne
  Klientem jest Konsument – ​​nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli klient żartuje
  Konsumencie, sprzedawca nigdy nie ustosunkuje się do terminów reklamowych 14
  dni, rozpatrzono, że została poddana ocenie klienta
 70. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
  wyraził w pkt. 18 Regulaminu
 71. W przypadku, gdy produkt został udzielony na gwarancję, informacja o niej, akże
  jej treść, będzie przechowywana przy opisie produktów w sklepie.

  W przyszłości istnieje możliwość reklamy i reklamy
 72. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości udostępnienia przez Consumers z
  pozasądowe rozpatrywanie reklam i mimo to rozstrzygnięcie rozstrzygające
  zasady dostępu do typowej procedury dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników verbrauchentów, organizacji
  społeczne, do których zadań statutowych należy chronić konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami
  Internetowy Urząd Ochrony Konkurencji i Produktów Konsumenckich:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_verbrauchenckie.php ;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php .
 73. Konsument posiada dodatkowe przykłady możliwości wyłączenia z
  Możliwe jest:
  A. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do sądu polubownego
  konsumenckiego, o którym mowa była art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. O
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskami o
  Rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umową zawieraną ze sprzedażwcą.
  B. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskami o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego rozwiązania sporu między konsumentami a
  Sprzedawcą.
  C. Konsumenci muszą zwracać większą uwagę na swoje potrzeby
  nim a Sprzedawcą, także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika verbrauchentów lub organizacji społecznej, do której należą zadania statutowe
  należy chronić verbrauchentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Polskich dóbr konsumpcyjnych).

  Dane osobowe w sklepie internetowym
 74. Administratorem danych osobowych klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  Internet jest sprzedawcą.
 75. Dane osobowe klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu
  Płatne zbierane są w celu realizacji umowy sprzedaży, a każdy klient wyrazi na to
  zgodził się – także w dziale marketingu.
 76. Odbiorcami danych osobowych klientów sklepu internetowego może być:
  A. W przypadku klienta, który korzysta z usług sklepu internetowego ze sposobem dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator zebranych danych
  osobowe klienta zwykłego lub pośrednikowi realizującemu
  konto administratora serwisu.
  B. W przypadku klienta, który korzysta z internetowego sposobu płatności
  elektroniczny lub płatniczy Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu tłumaczenie płatności w Sklepie
  internetowej.
 77. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz poprawiania.
 78. Podanie danych osobowych jest niebezpieczne, następnie niepodane w badaniu
  Regulaminie danych osobowych, które można zastosować do umowy sprzedaży skutkującej
  możliwość zawieszenia tejże umowy.
  Recenzje w sklepie internetowym
 79. Klient sklepu internetowego może być płatny i nieodpłatny, opinie dotyczące zakupów w Sklepie Internetowym. Opinia może być także oceną lub recenzją produktu w Sklepie Internetowym.
 80. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysłał do klienta wiadomość e-mail z uwzględnieniem o wystawieniu opinii oraz link do wniosku online dotyczącego jej wystawienia – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczace zakupów, I ocena, uwagi dotyczące własnego opisu dot. Opinii oraz zdjęcia zachowago produktu. W przypadku braku wystawienia opinii po wydaniu pierwszych wiadomości e-mail Sprzedawca ponawia jednokrotnie powiadomienie o wiadomościach pochodzących z wysłania pierwszej wiadomości.
 81.  
  Opinia może zostać wysłana przez Klienta, który był głównym przedmiotem zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
 82. Wystawione przez Klienta opinie są dostępne przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym i są dostępne dla wszystkich odwiedzających Sklep Internetowy.
 83. Wystawienie opinii nie może być uwzględnione przez działania bezprawne, w następstwie których podejmowane są działania nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działania naruszające dobre osobiste, prawa dotyczące intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osoby.
 84. Opinia może zostać wystawiona tylko do faktycznie zniszczonych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Opinia autora nigdy nie pochodzi ze Sprzedawcy ani jego pracownika bez względu na zatrudnienie.
 85. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.
  Postanowienia ostateczne
 86. Umowa zawarta poprzez Sklep internetowy zawiera język polski.
 87. Przygotowanie sobie prawa do zmiany Regulaminu z systemem
  przyczyna to: zmiana przepisów prawnych, zmiana płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim przypadku zastosowanie ma przestrzeganie Regulaminu. Och każdy
  Zmiana dostawcy klienta z co najmniej 7 dniowym.
 88. W przypadkach nieuregulowanych w regulaminie zastosowań
  dotyczące przepisów prawa polskiego, w którym znajduje się: Kodeksu cywilnego;
  ustawa o świadczeniu usług elektroniki narkotykowej; ustawa o prawach verbrauchenta, ustawa o
  ochrona danych osobowych.
 89. Klient ma prawo rozstrzygnąć z pozasądowego rozpatrywania reklamacji i
  Dochodzenie Roszczczeń. W tym celu może złożyć skargę za emisję platformy
  Internetowej ODR należy przesłać na adres: http://ec.europa.eu/consumers/odr