Sprzedawca – KAMIL KRÓL, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą KAMIL KRÓL INTELLIGENT HOME, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 6372146341, nr REGON 382224798 , ul. Feliksa Konecznego 8/25, 31-216 Kraków

Jesteśmy Polską firmą z sektora e-commerce.

W razie chęci podjęcia współpracy handlowej, prosimy o kontakt: ikatrade.sklep@gmail.com